KOKOŘÍNSKO

Kokořínsko patří k nejkrásnějším oblastem nejenom Mělnicka, ale celých Čech. Krajina má kaňonovitý charakter, v severní části přechází v pahorkatinu. Celá chráněná oblast se v minulosti nazývala výstižně - Polomené hory. Nejnavštěvovanější část území zaujímá přírodní rezervace Kokořínský důl, sledující kaňonovité údolí potoka Pšovky s množstvím postranních roklí. Dále jsou pro toto území typické pískovcové skály, z nichž mnohé vytvářejí rozličné tvary - skalní převisy, drobné jeskyně, výklenky a římsy. Polomené hory podobně jako České středohoří vznikly koncem třetihor, kdy došlo k rozlomení reliéfu a proniknutí čedičového a znělcového magmatu k zemskému povrchu.

Dominantou Kokořínska je hrad Kokořín.

Státní přírodní rezervace Kokořínský důl je jádrem Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko. Jsou zde nejlépe v Evropě doložená počáteční stadia rozpadu kvádrových pískovců. Tyto poměrně měkké horniny byly uloženy na dně dávného moře, které sem zasahovalo na konci druhohor. Působením vnějších geologických činitelů dochází k tzv. zvětrávání, jehož důsledkem jsou různé zajímavé tvary jako tzv. pokličky, voštiny, skalní okna, skalní brány, římsy, výklenky a pseudoškrapy .

Bližší informace o fotografiích v jednotlivých galeriích:

  1. Galerie Střezivojický důl - fotografie z výletu pořádaného TKSP Pardubice v červnu 2004 na hrad Kokořín a jeho blízké okolí. Fotografie byly pořízeny na staré Hradské cestě nad Kokořínským údolím (na zelené turistické značce nad hotelem Vyhlídka) a cestou po žluté turistické značce z Ráje do Střezivojic ve Skalním městě a v závěru Střezivojického dolu.
  2. PP Střezivojický Špičák - je malé chráněné území v CHKO Kokořínsko, 6 km jižně od Dubé a cca 0,5 km od obce Střezivojice.
    Chráněné území bylo vyhlášeno v roce 1979 na rozloze 0,5 ha k ochraně 13 metrů vysoké pískovcové skalní jehly, prosycené železitými inkrustacemi, které vytvořily na jejím povrchu drobné misky, růžice, římsy a jiné formy. Vrchol jehly má nadmořskou výšku 390 m. Ve smíšeném lesním porostu převažuje buk lesní a habr obecný.
    Fotografie byly pořízeny v říjnu 2007.
  3. PR Vlhošť - Nepřehlédnutelná a velmi výrazná kupa Vlhošť (613,5 m nm) se nachází na Českolipsku asi 4 km východně od městečka Blíževedly. Vrchol kopce a zároveň i vrchol sousedního kopce Malý Vlhošť (440 m) zaujímá stejnojmenná přírodní rezervace. Na okraji Vlhoště se nalézají na jihu a západu tři výrazné terasy pískovcových skal, z nichž spodní dvě pokračují až na Malý Vlhošť.
    Fotografie byly pořízeny v říjnu 2007.

 

úvodní stránka lokality krajin Kokořínsko - další galerie lokality skály lokality vody mapa webu
lokality mlhy stromy Slovensko Německo památky aktuality

© Ing. Zdeněk Pražák, Krásy přírody

Aktualizace: 24.03.2008 17:46