1. Suché skály
  2. Zřícenina Frýdštejn
  3. Skalní hrad Vranov nad Malou Skálou

Suché skály

Na hřebenu mezi Malou Skálou a Železným Brodem nad levým břehem řeky Jizery se monumentálně tyčí do výše ostře rozeklaný pískovcový hřbet skal nazývaný dle svého typického vzhledu Suché skály, popř. místně Kantorovy varhany či Maloskalské dolomity. Suché skály tvoří významnou krajinnou dominantu Maloskalska, která nápadně vysoko vyniká nad okolní lesní porosty.

Hrad Frýdštejn

Nachází se necelé tři kilometry od toku řeky Jizery severozápadně od Malé Skály a nad jeho zříceninami dodnes vyčnívá daleko viditelná okrouhlá věž. Je to typický skalní hrad, jakých je v této části severních Čech několik, a svou architekturou patří k nejpozoruhodnějším.
Stavitel hradu důmyslně využil rozsahem neveliký pískovcový ostroh vystupující z mohutné melafýrové hráze. Pro stísněný prostor vytvořil vlastně dvojí patro. V dolním jsou do skály vydlabány dvě komůrky a vrátnice a pod nimi ještě sklepy, v horním bývaly hradní budovy a hlavní věž, dnes 15 m vysoká, která stále ještě odolává času, zatímco někdejší dřevěné hradní stavby zmizely zcela a hradební zdi jsou zachovány již jen částečně. Původní vstup do hradu byl od jihozápadu a vedl přes příkop ve skále po dřevěném padacím mostě branou do předhradí, kde bývala hradní studna v mohutné okrouhlé věži a dřevěné hospodářské budovy pro čeled a posádku. Z předhradí byl po stupních přístup do horního (vnitřního) hradu s trojúhelníkovým nádvořím, na němž stávaly obytné budovy, a na skále nad ním hlavní věž o průměru asi 9 m; jediný vstup do ní byl dosud zachovaným gotickým portálem v prvním patře, kam však bylo možno se dostat jen po žebříku, případně po dřevěných schodech z ochozu hradby, která se k věži přimyká. Velmi nepřístupný skalní terén spolu s mohutnými zdmi činily z Frýdštejna mimořádně odolnou pevnost.

Malá Skála (zřícenina skalního hradu Vranov - též Pantheon)

Zřícenina skalního hradu Vranov (jinak též Skála nebo Skály) se nacházejí na dolním konci strmého pískovcového bradla nad pravým břehem řeky Jizera v obci Malá Skála asi 6 km severovýchodně od města Turnov v okrese Jablonec nad Nisou.
Hrad byl založen nejspíše na počátku husitských válek a pro svou extrémní a provozně velmi náročnou polohu neměl dlouhého trvání. Jeho majitelé si v 16. století postavili v obci Malá Skála zámek a hrad nechali zpustnout.
Dnešní jeho podoba pochází z romantické přestavby provedené v letech 1803 - 1826 tehdejším majitelem F. Z. Römischem, který zbytky hradu proměnil v romantický Pantheón s novostavbou letohrádku a velkým množstvím nápisů a soch.
Vranov přeedstavuje svojí délkou několika set metrů nesporně náš největší skalní hrad. Dlouhý skalnatý hřeben byl v maximální míře využit jako přirozené opevnění a jeho vrchol přístupný po úzkém, ve skále vytesaném schodišti nahradil věž. Do pískovcové skály bylo vytesáno množství světniček, k jejich doplnění bylo použito dřeva , pro jehož ukotvení byly do pískovce vytésány četné draže. Na hradě se vyskytly i zděné stavby, jak dokládají zbytky čverhranného, patrně obytného objektu. Velký problém představovalo zásobení hradu vodou, což bylo řešeno pomocí studny nalézající se před vstupem do vlastního hradu.

Bližší informace o jednotlivých galeriích

  1. Suché skály a Frýdštejn - Fotografie z této galerie jsem pořídil v květnu roku 2004 na Suchých skalách a v okolí hradu Frýdštejn
  2. Suché skály - fotografie pořízeny v dubnu 2005
  3. Suché skály červenec 2005 - fotografie z července 2005
  4. Skalní hrad Vranov (Malá Skála, též Pantheon) - fotografováno v červenci 2005

 

úvodní stránka lokality krajin Malá Skála - další galerie lokality skály lokality vody mapa webu
lokality mlhy stromy Slovensko Německo památky aktuality

© Ing. Zdeněk Pražák, Krásy přírody

Aktualizace: 06.10.2005 10:49