ZÁMECKÝ PARK A ZÁMEK PRŮHONICE

Jedním z nejvýznamnějších majitelů zámku a panství Průhonice byl hrabě Arnošt Emanuel Silva-Tarouca. S mimořádným estetickým citem vytvořil park, který představuje vrcholné dílo českého přírodně-krajinářského slohu. Nejstarší památkou průhonického parku je románský kostelík Narození Panny Marie, vysvěcený již v r. 1187.

Hrabě Arnošt Emanuel Silva Tarouca zadal v roce 1889 - 1894 přestavbu Průhonického zámku architektovi Jiřímu Stibralovi, který ji provedl v tehdy novém stylu české novorenesance.

Historie zámeckého parku začala již v roce 1885, kdy začal hrabě Arnošt Emanuel Silva Tarouca realizovat svou představu přírodně-krajinářského parku. Hraběti tehdy učarovalo členité a malebné údolí Botiče. Postupně se mu podařilo přikoupit další pozemky a zvětšit původní rozlohu parku až na stávajících 220 ha. Rozšířením ploch rybníků, vybudováním jezů a přepadů vytvořil i zdařilé vodní dílo.

S neobyčejným citem byl prováděn výběr a výsadba rostlin, pečlivě byly vybírány průhledy na zámek, bylo zbudováno rozsáhlé alpinium. Park zároveň představuje významnou sbírku rostlin a kromě hodnoty estetické má i vysokou hodnotu vědeckou.

Osou parku je říčka Botič se třemi většími rybníky, skalnatými partiemi, alpiniem a loukami v nivě potoka. Na svazích jsou místy přirozené lesy, místy kultury mnoha druhů i vypěstovaných kultivarů dřevin. Úpravou jeho toků a přítoků vznikly příznivé klimatické podmínky pro růst původní i nové flory a společenstev dřevin. Vznikl tak postupně jeden z největších přírodně krajinářských parků v Evropě, bezprostředně u zámku byl upraven anglický park. Park je v současnosti i významným refugiem planých druhů rostlin, hub i živočichů, díky své velké diverzitě rostlin a stromů je např. významným hnízdištěm ptactva.

Nejatraktivnější rostlinou v zámeckém parku jsou pěnišníky (rhododendrony) a azalky. V celém parku se nalézá okolo 8000 jejich taxonů a kultivarů, z toho 40 kultivarů vyšlechtěných v místě.

Bližší informace o fotografiích v jednotlivých galeriích

  1. Zámecký park Průhonice - tato galerie obsahuje 6 fotografií z kvetoucího alpina a 3 fotografie vodopádu na potoku Botič. Fotografie byly pořízeny na přelomu května a června roku 2004.
  2. Průhonice - botanická zahrada - tato galerie obsahuje 12 fotografií ze sbírek pěnišníků a azalek na pěstebních plochách Botanické zahrady Průhonice. Rovněž tyto fotografie byly pořízeny na přelomu května a června 2004.
  3. Průhonice od zámku po hlavní vyhlídku - 26 fotografií z 13. 5. 2005. Fotografie zámku, alpina u zámku a sbírky azalek na pěstebních plochách botanické zahrady.

 

úvodní stránka lokality krajin Průhonice - další galerie lokality skály lokality vody mapa webu
lokality mlhy stromy Slovensko Německo památky aktuality

© Ing. Zdeněk Pražák, Krásy přírody

Aktualizace: 03.07.2005 20:26