Lovětínská rokle

Protíná pásmo Železných hor za obcí Závratec. Malebnou roklí protéká Lovětínský potok, pramenící z tzv. Lovětínského rybníka. Rokle je sevřena ze severní strany vrchem Krkaňkou (566 m n. m.), z jihozápadu svahy s vrcholem Světlice se zříceninou hradu Lichnice. Romantická niva potoka je zaplněna velkými balvany tzv. železnohorského krystalinika. Porost strání Lovětínské rokle tvoří bukový les. Na svazích rokle lze vidět četné povrchové geomorfologické útvary vzniklé erozí, mrazovým zvětráváním a svahovými pohyby. Zajímavým geologickým útvarem je tzv. kamenná řeka (pás kamenů), která "stéká" po svahu Krkaňky směrem do údolí. Lovětínská rokle je součástí Národní přírodní rezervace (NPR) Lichnice - Kaňkovy hory a Chráněné krajinné oblasti Železné hory.

Bližší informace o fotografiích v jednotlivých galeriích:

  1. Mlha v Lovětínské rokli - fotografie byly pořízeny začátkem května 2004 v ranních hodinách před rozplynutím ranní mlhy v bukovém lese na stráních Lovětínské rokle cestou po úbočí od vyhlídkové skály Dívčí skok po závěr Lovětínské rokle.
  2. Peřeje Lovětínského potoka - fotografie byly pořízeny začátkem května 2004 v Lovětínské rokli.

 

úvodní stránka lokality krajin lokality skály lokality vody mapa webu  
lokality mlhy stromy Slovensko Německo památky aktuality

© Ing. Zdeněk Pražák, Krásy přírody

Aktualizace: 08.05.2005 23:56