1. PR Velký a Malý Polom
  2. Památná alej U Pohledu
  3. Památné stromy v obci Telecí
  4. Památné stromy u Libáně

 

PR Malý a Velký Polom

Leží v lesním komplexu jihovýchodně od Horního Bradla. K. ú.: Velká Střítež, V: 18,3317 ha, n. v.: 545 - 624 m. Vyhlášeno: 1933.

Zbytek bukojedlového pralesa typického pro střední polohy Železných hor na okraji prameništní a lužní olšiny. Ve vrcholové části pramení potok Polomka. V současné době převládají v území rozkladné procesy s nárůstem biomasy, což ovlivňuje stabilitu ekosystému a dochází zde k častému pádu mohutných stromů, často však formou rozlomení, či zlomení, nikoliv vývratem.

V území je značné bohatství hub.

Památná alej u Pohledu

Památná alej se nalézá u obce Pohled a spojuje bývalý cisterciácký klášter Údolí panny Marie v Pohledu s rokokovou poutní kaplí Svaté Anny z roku 1766.

Památný Pajkrův dub a Lukasova lípa v obci Telecí

Nejstarší dochovaná o obci Telecí pochází z roku 1403 kdy byla ve vsi Teleczie již větší farnost s kostelíkem. Vznik původní osady tedy spadá patrně do století třináctého.
V období pobělohorské rekatolizace se mnoho pronásledovaných rodin uchýlilo do kopců Vysočiny. Také v Telecím byly znova osídleny dříve opuštěné grunty, přestavbou pak vznikaly čtyřstranně uzavřené dvorce s okny jen do vnitřního dvora. Rodiny tak mohly tajně dál setrvávat ve víře předků, předčítat z Písma, zpívat z kancionálů. Když v roce 1781 císař Josef II. vyhlásil Toleranční patent, velká část obyvatel se hned přihlásila k nové církvi evangelické. Postavili si i nový kostel. Gotický kostelík ze 14. stol. původně patřil nerozdělené církvi západokřesťanské, po husitských válkách byl užíván církví podobojí. V době pobělohorské připadl církvi římskokatolické a je zasvěcen sv. Maří Magdaléně. Součástí kruhového obezdění hřbitova, v jehož středu kostel stojí, je průchozí obranná zvonice. Střílnami ve zděné části se v případě ohrožení obce mohl bránit přístup ke kostelu i shromáždění farníci.

S dobou náboženského útlaku je spojena známá legenda o zdejší Lukásově Zpívající lípě . Jedné z nejstarších a nejmohutnějších českých lip je podle odborného odhadu přes 700 let. Obvod kmene téměř 12 m, výška koruny 25 m. Legenda vypráví o tajném Českém bratru, který v prostorné a tehdy uzavřené dutině stromu nalezl úkryt při opisování Nového zákona i zakázaných žalmů. Svítil si lojovými svíčkami, texty si prozpěvoval a při šumění rozložité koruny vznikal dojem, že zpívá lípa. Téma různě literárně zpracovali A.Jirásek, T.Nováková, A.Wenig i M. Bureš. Dalším památným stromem v obci je 500 let starý dub u Pajkrova statku. Okolní cestou lze sejít do romantického údolí Svratky s půvabnými meandry, peřejemi a tůněmi.

Památné stromy u Libáně

Nad městečkem Libáň nedaleko od města Kopidlno se nachází několik významných památných stromů.
Nejvýznamnější z nich je Libáňská borovice - Podle pověsti byla zasazena na místě vraždy faráře z Libáně, proto v minulosti býval na borovici svatý obrázek. Od borovice je široký rozhled k jihu. Borovice je zdravý strom, obvod kmene je asi 330 cm, výška stromu je 14 m, stáří je přes 200 let.
Dalším stromem je Libáňská lípa - památná lípa rostoucí na konci zarostlého úvozu (ve kterém roste Libáňská borovice) na vrcholu Libáň (317 m). Pod lípou je podstavec zaniklých božích muk.
Na začátku tohoto úvozu se nachází skupina tří památných kaštanů koňských rostoucích v těsném okolí barokní sochy Sv. Jana Nepomuckého

 

Bližší informace o jednotlivých galeriích:

  1. PR Velký Polom, PR Velký Polom1 - fotografie byly pořízeny v červnu roku 2004 těsně po dešti
  2. Památná alej u Pohledu - fotografie byly pořízeny 25. 6. 2005 na zájezdu TKSP.
  3. PR Velký Polom v zimě - fotografie ze začátku ledna 2006
  4. Památné stromy v obci Telecí - fotografie z ledna 2006
  5. Památné stromy u Libáně - leden 2006

 

úvodní stránka stromy lokality skály lokality vody aktuality mapa webu
lokality mlhy lokality krajin Slovensko Německo památky  

© Ing. Zdeněk Pražák, Krásy přírody

Aktualizace: 13.01.2006 16:30