Labské Pískovce na německé straně hranic

 1. Bastei
 2. Gamrig
 3. Skalní hrad Neurathen
 4. Pfaffenstein a Barbarine
 5. Bielatal
 6. Od Breite kluft po Schrammsteine
 7. Schrammsteine
 8. Mezi Kleiner Dom a Carolafelsen
 9. Vyhlídky Arnstein a Teichstein
 10. Rauschenstein
 11. Winterstein
 12. Goldensteinaussicht
 13. Grosser Winterberg a vyhlídka Kipphornaussicht
 14. Lilienstein
 15. Göhrisch
 16. Papstein
 17. Kleinerhennesdorfer Stein
 18. Kaiserkrone
 19. Zirkelstein
 20. Grosser Zschirnstein
 21. Údolí Labe u Krippen
 22. Kleiner Zschirnstein
 23. Kleiner Barenstein
 24. Grosser Barenstein
 25. Rauenstein
 26. Údolí labe u Bastei
 27. Frienstein a Idagrotte
 28. Affensteine

Bastei

Skalní vyhlídková terasa Bastei vytváří charakteristickou dominantu německé části Labských pískovců. Mezi známé vyhlídky této části patří vyhlídka Wehlrundaussicht, ze které je překrásný kruhový rozhled na okolní skály Gansfelsen, Bastei a vyhlídkový most Basteibrücke a skalní hrad Neurathen, dále známá vyhlídka Basteiaussicht, ze které je nádherný výhled do údolí Labe.

Gamrig

Skalní skupina s přístupnou vyhlídkou nad lázenským městečkem Kurort Rathen v blízkosti Bastei. Z vyhlídky je krásný výhled na skály v okolí městečka.

Skalní hrad Neurathen

Zřícenina skalního hradu Neurathen, který ve 13. století založili páni z Michalovic, od roku 1462 v troskách. Hrad se rozkládal na plošině mezi několika skalními věžemi. Je zachováno pouze několik fragmentů vytesaných ve skále. Lokalita je zpřístupněna pomocí ocelových můstků a jsou z ní pěkné výhledy do údolí Wehltal a na Bastei.

Pfaffenstein a Barbarine

Stolová hora Pfaffenstein se nachází na levém břehu Labe nad obcí Pfaffendorf v blízkosti města Königstein se známou pevností. Na vrcholku se nachází rozhledna a hostinec. Na jižním konci stolové hory se nachází vyhlídka, ze které je výhled na osamocenou skalní jehlu Barbarine a na masiv Grosser Winterberg.

Bielatal

Údolí Bialatal se nachází několik kilometrů od hranice severně od Ostrova a Tiských stěn. V galerii jsou fotografie ze střední části údolí mezi mlýny Schweizermühle a Ottomühle. Zde se nacházejí nejvýznamnější dominanty údolí skalní věže Herkulovy sloupy a Čínská věž a vyhlídka Bielatal

Schrammsteine

Monumentální skalní hradba na pravém břehu Labe mezi a Bad Schandau. Schrammsteineaussicht je spolu s vyhlídkou Bastei jedna z nejkrásnějších vyhlídek v německé části Labských pískovců.

Mezi Kleiner Dom a Carolafelsen

Fotografie z vyhlídek cestou po místních značkách ze Schrammsteine přes Kleiner Dom a Carolafelsen na Heilige Steige.

Od Breite Kluft na Schrammsteine

Fotografie cestou z vyhlídky Breite Kluft na Schrammsteine

Vyhlídky Arnstein a Teichstein

Arnstein je zřícenina skalního hrádku založeného počátkem 15. století. Zachována je hladomorna, cisterna a skalní schodiště.
Teichstein je vyhlídková skála s výhledem na Grosser Zschand a Winterstein

Rauschenstein

Mohutná skalní věž Rauschenstein se nachází asi 1 km severně od obce Schmilka v SRN. Pohled na ní je možný z vyhlídky Breite Kluft nebo z horolezeckého chodníku směřujícího směrem ke Grosser Winterberg

Winterstein

Vysoká vyhlídková skála Winterstein (390 m) se skalní plošinou, na které jsou dochovány zbytky skalního hrádku (Hinteres Raubschoss) z roku 1379. Hrad byl zbořen jako sídlo loupežných rytířů v roce 1442. Z hradu se dochovaly základy věže, skalní místnost a pozůstatky draží.

Goldensteinaussicht

Vyhlídka Goldensteinaussicht se nachází asi 0,5 km západně od osady Zeughaus. Z této vyhlídky je pěkný výhled do údolí Grosser Zschand

Grosser Winterberg a vyhlídka Kipphornaussicht

Grosser Winterberg je se svou výškou 556 m nejvyšší vrchol NP Saské Švýcarsko. Na vrcholu se nachází horská chata s restaurací a informační středisko NP Saské Švýcarsko v bývalé kapli.
Na západním úbočí Grosser Winterbergu se nachází vyhlídka Kipphornaussicht, ze které je nádherný výhled do údolí labe směrem do Čech i do Německa.

Stolová hora Lilienstein

Stolová hora Lilienstein (česky Liliový kámen) je vysoká 415 m a je ze tří stran obklopena tokem Labe. Na vrchol stolové hory vede výstup svahem vysokým 110 m a skalním schodištěm vysokým 65 m. Vrcholová plošina je silně rozčleněná a z jejich hran jsou nádherné vyhlídky do údolí Labe. Na vrcholové plošině jsou zbytky strážního hrádku z přelomu 14. a 15. století, který byl strážním hrádkem protilehlé pevnosti Konigstein. Na plošině se nachází obelisk z roku 1708 připomínající návštěvu kurfiřta fridricha Augusta I. Silného. Na vrcholové plošině je též turistický hostinec.

Stolová hora Göhrisch

Stolová hora Göhrisch (440 m) se nachází asi 3 km jihovýchodně od města s pecností Königstein. Tato stolová hora byla zpřístupněna jako jedna z posledních v okolí. Na vrcholku na východním okraji se nachází altán, ze kterého je vyhlídka na protější stolovou horu Papstein. Na západním oraji stolové hory Göhrisch se nalézá vyhlídka, ze které je pěkný výhled na další stolové hory v blízkém okolí - Pfaffenstein, Königstein a Lilienstein

Stolová hora Papstein

Stolová hora Papstein (451 m) se nalézá asi 3,5 km jihovýchodně od města a pevnosti Königstein. Na vrcholku se nalézá turistická chata s restaurací a nepřístupná vyhlídková věž. Z vyhlídek na vrcholu a na úbočí je pěkný výhled na protější stolové hory Göhrisch a Kleinerhennersdorfer Stein.

Stolová hora Kleinerhennersdorfer Stein

Stolová hora Kleinerhennesdorfer Stein (371 m) se nachází asi 4 km východně od města s pevností Königstein nad obcí Klein-hennersdorf. Vrchol stolové hory je přístupný ze sedla oddělujícího jej od sousední stolové hory Papstein. Na úbočí se nacházejí ve skalách umělé jeskyně vybudované v 19. století. Z vrcholu je výhled na protější stolovou horu Papstein, na Königstein a na Grosser Zschirnstein.

Kaiserkrone

Stolová hora Kaiserkrone (česky Císařská koruna) o výšce 351 m byla pojmenována podle svého tvaru. Stolová hora se nachází na levém břehu Labe nad obcí Schöna. Z vyhlídky je krásný výhled do údolí Labe na Schrammsteine a Falkenstein.

Zirkelstein

Zirkelstein je skalní věž tyčící se do výšky 42 m nad suťovým kuželem. Skála se nachází na levém břehu řeky Labe naproti obci Hřensko. Vrchol skály je od roku 1842 zpřístupněn pomocí skalních schodů a kovových žebříků. Z vrcholu je krásný výhled směrem do Čech a do údolí Labe.

Grosser Zschirnstein

Stolová hora Grosser Zschirnstein o nadmořské výšce 560 m je nejvyšším vrcholem Saského Švýcarska. Stolová hora převyšuje okolní krajinu o cca 160 m. Z vrcholu je krásný výhled do okolí. Stolová hora se nachází na levém břehu Labe asi 4 km západně od Hřenska.

Údolí Labe u Krippen

Fotografie skal na pravém břehu řeky Labe pořízené z cesty vedoucí po levém břehu mezi obcemi Krippen a zastávkou na železniční trati Schmilka-Hirschmühle.

Údolí Labe u Bastei

Fotografie skalních útvarů na pravém břehu řeky Labe od městečka Stadt Wehlen přes Bastei, Kurort Rathen až k osadě Strand pořízené z cesty vedoucí po levém břehu.

Kleiner Zschirnstein

Stolová hora Kleiner Zschirnstein o nadmořské výšce 473 m se nachází na levém břehu řeky Labe asi 5 km západně od Hřenska a asi 1 km severně od Grosser Zschirnsteinu. Západní úbočí nad obcí Kleingiesshübel je ukončeno skalní stěnou. Z vrcholu je krásný výhled na okolní stolové hory Papstein, Pfaffenstein a Königstein.

Kleiner Barenstein

Stolová hora Kleiner Barenstein o nadmořské výšce 337 m se nalézá na levém břehu řeky Labe asi 2 km severně od známé pevnosti Königstein. Z vrcholku této stolové hory je pěkný výhled na Königstein, Pfaffenstein, na sousední stolovou horu Grosser Bärenstein a na údolí řeky Labe. Na vrcholku se nalézají pozůstatky bývalé výletní restaurace.

Grosser Barenstein

Stolová hora Grosser Barenstein se nachází v těsné blízkosti další stolové hory Kleiner Barenstein asi 2,5 km severně od pevnosti Königstein. Z úbočí této stolové hory je krásný výhled na Königstein, Pfaffenstein, na sousední stolovou horu Kleiner Bärenstein a na údolí řeky Labe.

Rauenstein

Rauenstein je stolová hora v Saském Švýcarsku o nadmořské výšce 304 m nacházející se na levém břehu řeky Labe naproti skalní vyhlídce Bastei. Z hřebenu dlouhého asi 600 m a širokého až 200 m zpřístupněného po schodech je krásný výhled na Bastei, oba Barensteiny a Lilienstein. Na vrcholku stolové hory se nachází výletní restaurace.

Frienstein a Idagrotte

Stolová hora Frienstein se nalézá asi 2 km jižně od konečné zastávky úzkorozchodné tramvajové trati v údolí říčky Křinice (od zastávky Lichtenhainer Wasserfall). z úbočí stolové hory jsou pěkné výhledy na Affensteine, Kuhstall a na Kleiner Winterberg. V jižním úbočí Friensteinu se nalézá jeskyně Idagrotte od které je pěkný výhled na Kleiner Winterberg a Lorenzsteine.

Affensteine

Skalní útvary Affensteine (česky Opičí kameny) se nalézají asi 1,5 km jihozápadně od konečné stanice úzkokolejné tramvajové dráhy (Lichtenhainer Wasserfall) v údolí říčky Křinice. Affensteine vytvářejí skalní hřeben okolo kterého prochází horský chodník od friensteinu ke Carolafelsen.

Bližší informace o jednotlivých galeriích:

 1. Bielatal - fotografie byly pořízeny začátkem července 2004 a zachycují Herkulovy sloupy, vyhlídky nad Ottomühle a vyhlídku Bielablick.
 2. Gamrig - fotografie byly pořízeny začátkem července 2004 na vyhlídce Gamrig nad Kurort Rathen a dále cestou k vodopádu Amselwasserfall a v údolí Schwederloch.
 3. Bastei a Basteibrücke - fotografie byly pořízeny začátkem července 2004 z vyhlídek Bastei a Skalní hrad Neurathen a údolí Wehltal - fotografie byly pořízeny začátkem července 2004 z hradu Neurathen a z vyhlídky naproti hotelu Bastei.
 4. Od Breite Kluft po Schrammsteine - fotografie byly pořízeny v září 2004 cestou od vyhlídky Breite kluft na Schrammsteine
 5. Schrammsteineaussicht - fotografie byly pořízeny v září 2004 na vyhlídce Schrammsteineaussicht.
 6. Carolafelsen a okolí - fotografie byly pořízeny v září 2004 cestou ze Schrammsteine přes vyhlídky Kleiner Dom a Carolafelsen na Heilige steige
 7. Pfaffenstein a Barbarine - fotografie byly pořízeny v září 2004 na stolové hoře Pfaffenstein.
 8. Breite Kluft 2005 -fotografie z vyhlídky Breite Kluft ráno 2. 5. 2005
 9. Okolí vyhlídky Kleiner Dom 2005 - fotografie jsem pořídil 2. 5. 2005 v okolí vyhlídky Kleiner dom
 10. Schrammsteine - fotografie z okolí vyhlídky Schrammsteineaussicht rovněž z 2. 5.2005
 11. Breite kluft a okolí odpoledne - fotografováno 2. 5. 2005 v okolí vyhlídky Breite kluft cestou po horolezeckém chodníku po hraně skal naproti Rauschensteinu
 12. Okolí Carolafelsen - fotografováno 2. 5. 2005 ze skalního hřebene před vyhlídkovou skálou Carolafelsen a z vyhlídky Carolafelsen
 13. Arnstein a Teichstein - fotografováno 4. 5. 2005 na vyhlídkách Arnstein a Teichstein
 14. Rauschenstein - fotografie z horolezeckého chodníku naproti skalní věži Rauschenstein ze dne 2. 5. 2005
 15. Vyhlídka Teichstein - fotografie ze začátku září 2005
 16. Vyhlídka Winterstein - fotografováno začátkem září 2005
 17. Vyhlídka Goldensteinaussicht - začátek září 2005
 18. Grosser Winterberg a vyhlídka Kipphornaussicht - začátek září 2005
 19. Stolová hora Lilienstein - září 2005
 20. Stolová hora Göhrisch - září 2005
 21. Stolová hora Papstein - září 2005
 22. Stolová hora Kleinerhennesdorfer Stein - září 2005
 23. Stolová hora Kaiserkrone - září 2005
 24. Skalní věž Zirkelstein - září 2005
 25. Stolová hora Grosser Zschirnstein - září 2005
 26. Údolí Labe mezi Krippen a Schmilkou - září 2005
 27. Stolová hora Kleiner Zschirnstein - září 2005
 28. Stolová hora Kleiner Barenstein - fotografováno 8. 6. 2006
 29. Stolová hora Grosser Barenstein - fotografováno 8. 6. 2006
 30. Stolová hora Rauenstein - fotografováno 8. 6. 2006
 31. Údolí Labe u Bastei - fotografováno 8. 6. 2006
 32. Stolová hora Frienstein - fotografováno 11. 10. 2006
 33. Vyhlídka u jeskyně Idagrotte - fotografováno 11. 10. 2006
 34. Cesta po chodníku okolo Affensteine - fotografováno 11. 10. 2006
 35. Od Carolafelsen po Breites Horn - fotografováno 11. 10. 2006

 

úvodní stránka lokality krajin lokality krajin1 lokality skály lokality vody mapa webu
lokality mlhy stromy Slovensko Německo Památky aktuality

 


© Ing. Zdeněk Pražák, Krásy přírody

Aktualizace: 21.04.2005 17:38