1. Jánské kameny a Scharfenstein 6. 06
 2. Vyhlídka Bohmisce aussicht 6. 06
 3. Vyhlídky na stolové hoře Topfer
 4. Městečko Oybin a Kelchenstein
 5. Jonsdorferfelsenstadt u Steinbruchmuhle
 6. Krkavčí kameny a Nonnenfelsen
 7. Od Nonnenfelsen přes Jonsdorf na Muhlsteinbruche
 8. Okolí Scharfensteinu
 9. Okraj Stolové hory Topfer od České vyhlídky k výletní restauraci
 10. Vyhlídkové skalní terasy u výletní restaurace na vrcholu stolové hory Topfer
 11. Oybin a Kelchenstein
 12. Zřícenina hradu Karlsfried a vyhlídka Fuchskanzel

 

Žitavské hory

Od hraničního přechodu Jánské kameny po Scharfenstein

Tato fotogalerie obsahuje fotografie pořízené v červnu 2006 cestou od hraničního přechodu Krompach - Jánské kameny až po skalní útvar Scharfenstein nad Lázeňským městečkem Kurort Oybin. V galerii jsou obrázky skal nacházejících se nejprve u silnice vedoucí z Hainu do Kurort Oybin, poté ze skal pod křižovatkou Kammloch - Kurort Oybin, dále ze skalního útvaru Grosser Felsengasse až po skalní útvar s vyhlídkou Scharfenstein

Okolí vyhlídky Bohmische Aussicht

Obrázky pořízené z vyhlídky nad Kleiner Felsengasse a v okolí vyhlídky Bohmische Aussicht na stolové hoře Töpfer nad německým lázeňským městečkem Oybin

Stolová hora Topfer

Stolová hora Töpfer (česky Hrnčíř) o nadmořské výšce 582 m se nachází asi 6 km jihozápadně od německého města Zittau (česky Žitava). Na náhorní plošině a zejména na jejím okraji se nachází mnoho pískovcových skalních útbarů z nichž nejvýznamnější je vyhlídková skalní věž se skalním oknem Felsentör nedaleko od výletní restaurace na vrcholu. Z této vyhlídky je krásný výhled na město Žitava. Na západním okraji se nachází vyhlídka Oybinaussicht s výhledem na lázeňské městečko Oybin a na jihovýchodním okraji se nalézá další vyhlídka Böhmische Aussicht s výhledem na Jizerské hory, Ješted a Krkonoše.

Městečko Oybin a skalní útvar Kelchenstein

Lázeňské městečko Oybin se stejnojmennou stolovou horou zříceninami středověkého gotického kláštera a hradu se nachází nedaleko od hraničního přechodu Krompach v Žitavských horách. V městečku končí též úzkolejná parní železnice z města Žitava.

Skalní útvar Kelchenstein se nachází u silnice vedoucí z městečka Oybin do vesnice Kurort Luckendorh. Skalní útvar je tvořen načervenalým pískovcem a má tvar Kalichu.

Jonsdorferfelsenstadt a lomy na mlýnské kameny

Jonsdorfer Felsenstadt (skalní město) nalézající se na německé straně Lužických hor nad obcí Jonsdorf. Součástí chráněného území je i Mühlsteinbrüche – přírodní rezervace (Naturschutzgebiet – NSG), pískovcová oblast lomů na mlýnské kameny. Pozoruhodné jsou zejména následující skalní útvary: Nonnenfelsen (Jeptišky), skalní skupina (537 m) nad údolím potoka Pochebach (vyhlídka, restaurace). Große Orgel, Kleine Orgel (Velké a malé Varhany), svazky pískovcových pěti- a šestibokých sloupců, vzácná obdoba Dutého kamene u Cvikova a Krkavčí kameny (nazývané také Falkenstein).

Krkavčí kameny a Nonnenfelsen

Krkavčí kameny je název pro dvě skalní věže (větší věž nacházející se již v Německu se nazývá též Sokolí kámen , německy Falkenstein ) nalézající se na státní hranici s Německem v Lužických horách nedaleko od turistického hraničního přechodu nad obcí Dolní Světlá. V minulosti se zde nalézala výletní restaurace, ze které do dnešní doby zbyly pouze základy.
Obě skalní věže jsou využívány jako horolezecké terény.

Nonnenfelsen (česky Jeptišky) je název pro výraznou pískovcovou skalní skupinu vypínající se v Německu nad obcí Kurort Jonsdorf v Žitavských horách nedaleko od hranice s ČR. Pod vrcholovými skalami se nachází výletní restaurace s několika vyhlídkovými plošinami, ze kterých je nádherný výhled dolů do údolí na obec Jonsdorf.
Přes celý skalní hřeben vede zajištěná horolezecká cesta.

Od Nonnenfelsen přes Jonsdorf na Muhlsteinbruche

V této galerii jsou fotografie z odpolední cesty po modré značce z Nonnenfelsen do Jonsdorfu a z Parkoviště po tzv. Alpském chodníčku nahoru na Muhlsteinbruche

Okolí Scharfensteinu

Tato fotogalerie obsahuje fotografie pořízené v září 2006 cestou od vyhlídky u Holoubka na Grosser Felsengasse přes vyhlídkovou skálu Scharfenstein po vyhlídku na Kleine Felsengasse.

Okraj stolové hory Topfer

V této fotogalerii se nacházejí fotografie skalních útvarů nachcházejících se na okraji stolové hory Topfer mezi Českou vyhlídkou a výletní restaurací. Fotografováno v září 2006.

Vyhlídkové skalní terasy na Topferu

Tato fotogalerie obsahuje fotografie skalních útvarů u vyhlídkových skalních teras na vrcholu stolové hory Topfer v okolí výletní restaurace. Pořízeno v září 2006.

Skalní útvary Gratzer Hohlen a vyhlídka Oybinaussicht

Tato fotogalerie obsahuje fotky z vyhlídky Oybinaussicht nalézající se na úbočí stolové hory Oybinaussicht a ze skalních útvarů Gratzer Hohlen. Fotografováno v září 2006.

Oybin a Kelchenstein

Fotografie stolové hory Oybin a skalního útvaru Kelchenstein ze září 2006

Zřícenina hradu Karlsfried a vyhlídka Fuchskanzel

Zbytky strážního a celního hradu (věže, paláce aj.) Karlsfried se nacházejí na staré kupecké cestě spojující Čechy přes Žitavu s Lužicí. Hrad byl postaven roku 1357 na příkaz císaře Karla IV Tistou z Hedčan. Hrad sloužil jako opevněná celnice, ve které se vybíralo clo na tehdejší zemské stezce, proto silnice procházela ohrazeným dvorem a branou a celé údolí bylo přehrazeno hradbou doplněnou dosud patrným valem. Vlastní hrad je umístěn na pískovcových blocích nad údolím. Do dnešní doby se dochovaly pouze nepatrné zbytky čtyřhranné vstupní věže a nevelkého hradního paláce s čtyřhranným bergfritem.
Vlastní dějiny hradu neměly dlouhého trvání, roku 1421 zdejší posádka ještě odolala obléhání husitů, ale při dalším obléhání v lednu 1424 byl hrad vypálen. Poté byl hrad sice ještě obnoven, ale jeho nový majitel Jan z Vartemberka z něho podnikal loupežné výpravy do okolí a proto v roce 1442 hrad vykoupilo město Žitava a zbořilo jej. Zbytky ruin byly později používány v okolí jako levný stavební materiál.
Fuchskanzel, česky Liščí kazatelna je skalní věž o nadmořské výšce 532 m dostupná z pískovcového masívu po mostku. Poskytuje krásné výhledy do okolí. Nachází se zde památný sloup upozorňující na saské vojenské vyměřování v 18. století.

 

úvodní stránka lokality krajin lokality krajin1 lokality skály lokality vody mapa webu
lokality mlhy stromy Slovensko Německo Památky aktuality