Malá Fatra

 1. Tiesňavy
 2. Velký Kriváň
 3. Malý Kriváň
 4. Obšívanka
 5. Sokolie
 6. Nové diery
 7. Dolné diery
 8. Horné diery

Malá Fatra je pohoří v severozápadní části Slovenska, které bylo vyzdviženo mohutnými tektonickými pohyby v průběhu třetihor a čtvrtohor . Skládá se z krystalických hornin ( břidlice , ruly ) a sedimentů ( vápence , křemence , dolomity ). Porost tvoří v nižších polohách bučiny, výše s příměsí smrku a jedle a v nejvyšších partiích kosodřevina.
Hluboké údolí Váhu dělí pohoří na dvě části:

Tiesňavy

Národní přírodní rezervace Tiesňavy se nachází v okrese Žilina nad obcí Terchová v NP Malá Fatra. Rezervace byla vyhlášena v roce 1967 na rozloze 479 ha na ochranu působivých geologických tvarů území zahrnujícího dolinu vytvořenou potokem Varínka a horský vrchol Sokolie o nadmořské výšce 1171 m s mnoha skalními útvary na jeho úbočích včetně doliny Obšívanka . V NPR jsou zachované biocenózy s bohatým výskytem chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů.
Vlastní Tiesňavy zahrnují impozantní údolí vytvořené potokem Varínka. Prochází jimi silnice vedoucí do Vrátnej doliny . Nad silnicí se tyčí mnohé výrazné skalní útvary, z nichž nevýraznější je skalní věž se skalním oknem Mnich a dále například Velbloub .

Velký Kriváň

Velký Kriván je se svými 1709 m nadmořské výšky nejvyšším vrcholem pohoří Malá Fatra. Nalézá se v hlavním hřebeni Krivánské Malé Fatry nad údolím Vrátné doliny v okrese Žilina asi 7 km jižně od obce Terchová.
Na vrchol Velkého Kriváně vede odbočka z červeně značené hřebenové cesty. Nejlépe dostupný je lanovkou z Vrátné doliny do Snilovského sedla.
Na vrcholu se nacházejí vápencové skalní útvary. Vrchol se nachází již nad horní hranicí rozšíření kosodřeviny a je z něho kruhový rozhled. Jižní, východní a západní svahy jsou v zimě lavinózní a na severním svahu se nalézá národní přírodní rezervace Prípor . Na svazích roste bohatá vegetace.

Malý Kriváň

Malý Kriváň je se svými 1671 m nadmořské výšky druhým nejvyšším vrcholem pohoří Malá Fatra. Nachází se v hlavním hřebeni Krivánské Malé Fatry nad Vrátnou dolinou asi 8 km jihozápadně od obce Terchová v okrese Žilina.
Z vrcholu je kruhový rozhled na okolní vrcholy Krivánské Malé Fatry - Suchý (1468 m) , Biele skaly , Stratenec a Velký Kriváň . Vrchol je přístupný po červeně značené turistické stezce vedoucí po hlavním hřebení Krivánské Malé Fatry z obce Nezbúdská lúčka do obce Zázrivá . Na hřebeni Malého Krivána se nacházejí krásné skalní útvary a roste na nich bohatá vegetace.

Sokolie

Sokolie je výrazný zalesněný hřeben o nadmořské výšce 1171 m nalézající se v západní části NPR Tiesňavy v NP Malá Fatra nad obcí Terchová v okrese Žilina.
Tento hřeben je charakteristický svými svislými stěnami s rozmanitými skalními útvary. Nejkrásnější útvary lemují skalní dolinu Obšívanka na jeho severním úbočí. Z vrcholu je pěkný výhled do Vrátnej doliny a na Velký Rozsutec a Malý Rozsutec .

Obšívanka

Obšívanka je název pro úzkou dolinu v NP Malá Fatra nacházející se v úbočí hory Sokolieho nad obcí Terchová v okrese Žilina.
Tato dolina byla po dlouhá léta z ochranářských důvodů uzavřena, zpřístupněna byla opět v roce 2006. Jedná se o jednu z nejkrásnějších roklin v NP Malá Fatra. V dolině se nacházejí úchvatné skalní útvary typu samostatných skalních věží, jako jsou například Valaši v ústí doliny nebo skalní jehly jako například Velká Sokolí věž a další. Dolina je zpřístupněna po modré turistické značce vedoucí od ústí doliny na Malé noclahy . Stezka prochází pod mohutnými skalními věžemi a traverzuje v úbočí doliny pod mohutnými skalními stěnami, což vytváří pro návštěvníky nezapúomenutelný dojem.
Dolina je zalesněna, v lesním pokryvu převládá smrk a buk spolu s kosodřevinou, která zde sestupuje nejníže na území NP Malá Fatra. Vyskytují se zde mnohé vysokohorské druhy rostlin a rovněž mnoho druhů vstavačovitých rostlin.

Nové Diery

Nové diery je úzká roklina (jedna z částí Jánošíkových dier ) v NP Malá Fatra na jednom z přítoků Hlbokého potoka asi 1 km jižně od parkoviště u hotelu Diery v osade Davidíkovci. Nalézají se asi 3 km východně od obce Terchová v okrese Žilina.
V úzkém kaňonu Nových dier zpřístupněném pomocí žebříků po žluté turistické značce jsou vidět různé erozní tvary ve vodním korytě (zejména obří erozní hrnce a vodopády). Nové diery ústí do Dolných dier .
V Nových dierach se nacházejí 4 vodopády o výšce mezi 1 až 2 m.
Nové diery se nacházejí na území NPR Rozsutec a bizarní skalní útvary nad nimi jsou domovem mnoha vzácných druhů rostlin a živočichů.

Dolné diery

Dolné diery jsou turisticky významnou roklinou na Hlbokém potoku v NP Malá Fatra. Nalézají se asi 3 km východně od obce Terchová v okrese Žilina. V Dolních dierach se nacházejí dva větší vodopády, roklina je zpřístupněna žebříky a můstky a prochází jí naučný chodník.
Dolné diery se nacházejí rovněž na území NPR Rozsutec a bizarní skalní útvary nad nimi jsou domovem mnoha vzácných druhů rostlin a živočichů.

Horné diery

Horné diery jsou kaňonovitou roklinou nacházející se na Hlbokém potoku nad Dolnými dierami. Potok zde překonává prudké klesání soustavou 9 vodopádů o výšce 2 až 4 m. Roklina je zpřístupněna soustavou žebříků, řetězů a lávek a je nepřístupná po velkých deštích a v zimě, kdy je zamrzlá ledem. Je rovněž součásti NPR Rozsutec

 

Fotografie z těchto galerií byly pořízeny na výletu do Malé Fatry, který pořádal TKSP Pardubice ve dnech 3. až 7. července 2004.

Další galerie pocházejí z června 2006

Bližší informace o jednotlivých galeriích

 1. Malá Fatra - Tiesnavy: na fotografiích je zachyceno rozplývání ranních mlh v Tiesnavách
 2. Tiesnavy - peřeje na Varínce: fotografie peřejí a vodopádů říčky Varínka v Tiesnavách
 3. Cesta z Tiesnav na Malé noclahy: fotografováno cestou po modré značce (po Zbojnickém chodníku) z Tiesnav na Malé noclahy
 4. Hřeben Sokolie: fotografováno cestou po žluté značce po hřebeni Sokolieho od Malých noclahů do sedla Príslop
 5. Rozsutce a Sokolie ze sedla Prislop: fotografie Sokolieho a obou Rozsutců (Velký a Malý) ze sedla Príslop
 6. Horné a Dolné diery: fotografie vodopádů a peřejí cestou po modré značce od hotelu Diery přes Dolné a Horné diery do Tesnej rizni
 7. Pod Malým rozsutcom: fotografie Malého Rozsutce ze sedla Pod tanečnicou a skály Tanečnica
 8. Zbojnickým chodníkom z Tiesňav na Malé noclahy - foto z odpoledne dne 28. 6. 2006
 9. Cesta dolinou Obšívanka - foto z 28. 6. 2006
 10. NP Malá Fatra - Velký Kriváň - foto z 29. 6. 2006
 11. NP Malá Fatra - Malý Kriváň - foto z 29. 6. 2006
 12. NP Malá Fatra - Nové diery - foto z 30. 6. 2006
 13. NP Malá Fatra - Dolné diery - foto z 30. 6. 2006
 14. NP Malá Fatra - Horné diery - foto z 30. 6. 2006

 

úvodní stránka lokality krajin lokality skály lokality vody aktuality mapa webu
lokality mlhy stromy Slovensko Německo památky  

 


© Ing. Zdeněk Pražák, Krásy přírody

Aktualizace: 21.08.2006 7:36

 

21.08.2006 7:36